Parkregels 50+ park The Hap

Genieten op de Veluwe!

Verblijf

· Meldt u bij aankomst bij de parkleiding, neem kennis van de geldende tarieven en regels ter voorkoming van misverstanden.

· Bezorg niemand overlast en respecteer elkanders mening en overtuiging en houdt u aan de aanwijzingen van de parkleiding.

· De nachtrust op het park gaat in om 22.00 uur en duurt tot 8.00 uur.

· Om rust op het park te waarborgen is het niet toegestaan om zondags geluidoverlast te veroorzaken.
(bijv. timmeren/ schuren/hogedrukspuit/ bladblazer/ bladzuiger.)

· 15 juli t/m 31 augustus, in deze periode zijn overlast veroorzakende werkzaamheden bijv. tuin– en of chaletrenovatie niet toegestaan.

· Permanente bewoning is niet toegestaan. Ons park is alleen voor recreanten, u mag maximaal 245 dagen per jaar op ons park verblijven.

· Het is niet toegestaan om u in te schrijven bij de gemeente Barneveld als bewoner.

Verblijf derden

· Commerciële verhuur is niet toegestaan.

· Bij overnachtingen van personen die niet tot het gezin behoren, dient u de parkleiding hiervan in kennis te stellen en wordt € 1,00 per dag per persoon en € 1,00 per auto berekend. U als parkgast bent ten alle tijden
verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers/gasten.

· De parkleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van weersinvloeden, diefstal of
beschadigingen van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen die gasten of bezoekers overkomen.

Uw staanplaats en chalet

· De staanplaats mag worden afgezet met groene beplanting. De beplanting moet minimaal 30 cm uit het pad blijven, de maximale hoogte is 180 cm. Bij aanplanten dient u minimaal 50 cm uit het pad te blijven. Alleen achter de groene beplanting mag u een afzetting zetten met groen gaas, de maximale hoogte is 90 cm.

· Schuttingen en schuttingdeuren zijn niet toegestaan.

· Tuinpoortjes/ hekjes mogen niet hoger zijn dan 90 cm en mogen maximaal 40 cm diep in de grond.

· De tuin moet in verband met calamiteiten, altijd toegankelijk zijn voor de beheerder. Afgesloten hekjes zijn daarom niet toegestaan.

· Houd bij graafwerkzaamheden altijd kabels en leidingen in de gaten. Wanneer u per abuis een kabel of
leiding raakt, meldt dit dan direct bij de parkleiding. Het herstel wordt op uw kosten uitgevoerd.

· Hekwerk/dierenverblijf/zonnepanelen/veranda en andere bouwsels mogen niet worden geplaatst.

· Het chalet dient zijn oorspronkelijke maat te behouden en mag niet worden uitgebouwd.

· Een overdekt entree/ klompenhok mag niet groter zijn dan 3 m² en mag geen afbreuk doen aan het geheel.

· Een blokhut mag alleen via de parkleiding worden afgenomen, er is slechts 1 blokhut toegestaan.

· Alleen partytenten met doek zijn toegestaan van april t/m oktober, na het seizoen dient u deze te verwijderen.

· U dient uw staanplaats en berm netjes te onderhouden. Indien dit niet het geval is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en krijgt u 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren.

· U dient uw chalet/caravan netjes te onderhouden. Indien wij constateren dat deze achterstallig onderhoud vertoont zullen wij contact met u opnemen. Wij geven u de tijd om binnen redelijke termijn de
werkzaamheden te verrichten.

Veiligheid

· Barbecueën zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden.
Zorg altijd voor een emmer water of een blusapparaat bij de barbecue.

· Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting, zodat u andere parkgasten zo min mogelijk hindert. Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw heg.

· Vurfkorven en overige open vuur zijn niet toegestaan i.v.m. brandgevaar.

· Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

· Pellet- en houtkachels zijn i.v.m. brandgevaar en stank- en of rookoverlast niet toegestaan.

· Zwembaden, jacuzzi’s, watertonnen, vijvers etc. dienen te worden afgeschermd of afgedekt om
verdrinkingsgevaar te voorkomen. 

Parkeren en verkeer

· Op het gehele terrein, ook de inrit, geldt een maximum snelheid van 15 km per uur.

· Het is niet toegestaan ons terrein te gebruiken voor stalling van aanhanger/camper/caravan/
auto etc. 

· Maximale voertuiglengte 5,25 cm, dit in verband met onze parkeerruimte.

Huisdieren

· Per staanplaats is 1 huisdier toegestaan, uw huisdier mag geen (geluids) overlast veroorzaken.

· Op het terrein dient uw hond/ kat  aangelijnd te zijn. Neem voor de zekerheid een schepje mee, voor
het geval uw hond u verrast. U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.

· Katten zonder halsband zullen periodiek worden opgespoord en verwijderd van het park om wildgroei van zwerfkatten te voorkomen.

Het park algemeen

· Houdt het terrein schoon en beschadig de beplanting niet. Ook rooien, verplaatsen en snoeien van onze
beplanting is niet toegestaan. Wij behouden te allen tijde het recht, om u voor de toegebrachte schade
aansprakelijk te stellen.

· U dient de waterput, elektrakast en gasmeterkast toegankelijk te houden voor de parkleiding.

· Iedere caravan/chalet heeft 16 ampère. Bij kortsluiting wordt  € 1,50 in rekening gebracht.

· Het elektriciteitsnetwerk op het park is niet geschikt voor teruglevering.

· Een sleutel voor de slagboom en toegangshekjes is te verkrijgen tegen een borg van € 45,=. 
Deze sleutel is alleen voor u als parkgast.

· Het riool mag alleen op normale wijze worden gebruikt, vochtige doekjes en vet mogen NIET in het riool.

· Het is niet toegestaan een waterbron te slaan op ons terrein.

· Een schotelantenne is alleen toegestaan, als deze verdekt is opgesteld.

Verkoop en vererving

· Vererving van caravan of chalet met staanplaats is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de parkleiding.

· Verkoop van uw kampeermiddel met behoud van huurrecht op de kavel is alleen toegestaan indien u hiervoor een schriftelijk akkoord voor heeft verkregen. Wij behouden te allen tijde het recht om verkoop van uw caravan/chalet met behoud van huurrecht op de kavel niet toe te staan indien:
 – het kampeermiddel de leeftijdsgrens van 25 jaar heeft overschreden;
–  niet deugdelijk is of aan de veiligheidsnormen voldoet;
–  afbreuk doet aan het aanzicht van het park.
Zijn er zaken die niet conform onze huidige parkregels zijn, moeten deze voor de verkoop worden aangepast. Bij verkoop dient u de nieuwe eigenaren eerst voor te stellen bij de parkleiding. Na de voorstel ronde bepalen wij of de koop mag doorgaan. Wij berekenen hiervoor administratiekosten.

Afval

·  Huisvuil in dichtgebonden plastic zakken

·  Papier en karton, indien klein gemaakt in de papiercontainer

·  Glas in de glasbak, graag  gespoeld zonder doppen

·  Oud ijzer en blik in de ijzerbak, blikken graag om spoelen

·  Tuinafval / keukenafval in uw eigen compostbak

·  Groen afval in de daarvoor bestemde groenbakken

·  Boomwortels en stronken dient u zelf af te voeren
– Groot huisvuil en chemisch afval dient u zelf af te voeren. (timmerhout, bed, matras, wasmachine, televisie, koelkast, blikken verf etc.) Indien groot huisvuil toch wordt gedeponeerd, zullen wij afvoer-kosten + transportkosten bij u in rekening te brengen.

Algemeen

· De parkleiding behoudt zich het recht voor om bij wangedrag de caravan of chalet van het terrein te verwijderen zonder terugbetaling van het reeds betaalde staangeld.

· Voor 31 december dient de 1e helft van het staangeld te zijn voldaan. Indien u in gebreke blijft, hebben wij na 31 december het recht de stacaravan/chalet voor u te verwijderen, te stallen en de plaats te egaliseren en kosten aan u door te berekenen.

· Alle op het park aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende parkregels. Overtreding van de regels kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. Wijzigingen worden gecommuniceerd, na betaling, zijn automatisch de nieuwe parkregels van toepassing en komen de voorgaande te vervallen.   

        

Toevoeging:

De wettelijke normen voor het plaatsen van airco’s zijn aangepast. Om problemen te voorkomen willen u erop wijzen wat de geldende regels zijn en hoe wij hiermee omgaan.

Dit doen wij als volgt:

  1. Vanaf heden moet er eerst toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van een airco;
  2. De buitenunit mag alleen aan de binnenzijde van uw tuin worden geplaatst, in de meeste gevallen de kant van uw deur;
  3. Reeds geplaatste buitenunits mogen voor nu blijven staan. Tenzij er overlast wordt gemeld, in dit geval zullen wij de wettelijke normen aanhouden.
    Dit houdt in, dat het geluid van een airco buitenunit volgens de huidige regelgeving op de erfgrens niet meer dan 40 dB mag bedragen.
  4. Bovenstaande wordt opgenomen in onze parkregels.


Kieftveen 13
3781 PP Voorthuizen

T 0342 47 18 28
M info@thehap.nl

The Hap Chaletpark logo




Chaletpark The Hap B.V.
Kvk 09027679
BTWnr NL 8046.48165.B01