Parkregels

Genieten op de Veluwe!

 1. Meldt u bij aankomst bij de parkleiding, neem kennis van de geldende tarieven en regels ter voorkoming van misverstanden.
 2. Houdt het terrein schoon en beschadig de beplanting niet. Ook rooien, verplaatsen en snoeien van onze beplanting is niet
  toegestaan. Het park behoudt zich het recht voor, u voor de toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
 3. De staanplaats mag worden afgezet met groene beplanting, de omheining moet minimaal 30 cm uit het pad blijven. Afzetting mag
  alleen met groen gaas, de maximale  hoogte van het gaas is 90cm en deze moet aan de binnenzijde, achter de groene beplanting
  staan. Tuinpoortjes/ hekjes mogen niet hoger zijn dan 90 cm, de tuin moet toegankelijk zijn en blijven voor de beheerder.
 4. Gedraagt u zodanig, dat u niemand overlast bezorgt. Respecteer elkanders mening en overtuiging en houdt u aan de aanwijzingen
  van de parkleiding.
 5. Bij onderverhuur van uw object of bij overnachting van personen die niet tot het gezin behoren, dient u de parkleiding hiervan in
  kennis te stellen en wordt € 1,00 per dag per persoon en € 1,00 per auto berekend. Commerciële verhuur is niet toegestaan.
 6. De parkbewoners zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun gasten.
 7. De parkleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van weersinvloeden, diefstal of beschadigingen van eigendommen
  van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen die gasten of bezoekers overkomen.
 8. De parkleiding behoudt zich het recht voor om bij wangedrag de caravan of chalet van het terrein te verwijderen zonder
  terugbetaling van het reeds betaalde staangeld.
 9. Wees voorzichtig met vuur, voor het ontsteken van een open vuur is toestemming van de parkleiding noodzakelijk.
  Pellet- en houtkachels zijn i.v.m. brandgevaar en stank- en of rookoverlast niet toegestaan.
 10. De nachtrust op het park gaat in om 22.00 uur en duurt tot 8.00 uur.
 11. Hekwerk/volières/schuttingen/zonnepanelen en andere bouwsels mogen niet geplaatst worden, tenzij in overleg met de parkleiding. Priëlen/ veranda’s zijn NIET toegestaan. Party tenten en overige zonwering – schaduw biedende bouwsels zijn alleen in het kampeerseizoen van 1 april t/m 31 oktober toegestaan.
 12. Blokhutten mogen alleen worden afgenomen via het park en worden geplaatst op de door de beheerder aangegeven plaats.
 13. Een klompenhok van maximaal 3 m2, bij de bouw / verandering van deze, vooraf eerst toestemming vragen aan de parkleiding.
 14. Zwembaden, jacuzzi’s, watertonnen, vijvers etc. dienen te worden afgeschermd/ afgedekt om verdrinkingsgevaar te voorkomen. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
 15. Huisdieren, hoe groot of klein ook, worden op het terrein alleen toegelaten als ze aan de lijn gehouden worden en buiten het
  terrein worden uitgelaten. Uw staanplaats dient te worden omheind.
  Houdt het blaffen onder controle, ook dit kan overlast veroorzaken.
 16. Een ieder dient het hem toegewezen perceel netjes te onderhouden. Ook de berm, buiten de haag dient u onkruidvrij te houden.
 17. Een ieder dient de waterput, elektrakast en gasmeterkast toegankelijk te houden voor de parkleiding.
 18. Iedere caravan heeft 16 ampère. Bij kortsluiting berekenen wij € 1,50 voor herstel.
 19. Om rust op het park te waarborgen is het niet toegestaan om zondags te geluidoverlast te veroorzaken. (bijv. timmeren/ schuren/hogedrukspuit.)
 20. De sleutel van de poort en hekjes is te verkrijgen tegen een borg van € 45,=. Wanneer u deze sleutel inlevert ontvangt u uw
  borg weer terug. Deze sleutel is bedoeld voor vaste parkgasten, niet voor bezoekers.
 21. Op het gehele terrein, geldt een maximum snelheid van 6 km per uur. Dit geldt ook voor de inrit.
 22. Riool mag alleen op normale wijze worden gebruikt, vochtige doekjes en vet mogen NIET via het riool worden afgevoerd.
 23. Bij verkoop dient u eerst toestemming te vragen bij de parkleiding. Verkoop en of vererving van caravan of chalet met staanplaats is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming
  van de parkleiding. Indien het chalet of de caravan van de plaats af gaat, dient er eerst te worden overlegd met de parkleiding.
  Bij verkoop worden administratie kosten á € 150,- in rekening gebracht.
 24. Permanente bewoning is niet toegestaan!
 25. Vuilnis
  – Huisvuil in dichtgebonden plastic zakken.
  – Glas dagelijks in de glasbak, graag gespoeld zonder doppen,
  – Papier en karton gebundeld in de bergschuur, naast de werkplaats in de rolcontainer deponeren.
  – Oud ijzer en blik in de bergschuur naast de werkplaats, in de container deponeren. (blikken omgespoeld) Past het niet in de bak graag klein maken, anders moeten wij het separaat afvoeren!
  – Tuinafval in de metalen bakken, naast de container graag klein, of in de composteerbak die u in bruikleen heeft.
  – Groot huisvuil en chemisch afval dient u zelf af te voeren. (timmerhout, bed, matras, wasmachine, televisie, koelkast etc. en chemisch afval.)
 26. Het is niet toegestaan, ons terrein te gebruiken voor stalling van: aanhangers, campers, caravans en auto’s etc.
 27. Schotelantenne, alleen toegestaan als deze verdekt is opgesteld.
 28. Voor 31 december dient de 1e helft van het staangeld te zijn voldaan. Indien u in gebreke blijft, hebben wij na 31 december
  het recht de stacaravan/chalet voor u te verwijderen, te stallen en de plaats te egaliseren en kosten aan u door te berekenen.
  (Officiële betaaldatum is 15 december)
 29. Alle op het park aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende parkregels.
  Overtreding van de regels kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.

Verduidelijking parkregels, zoals beschreven in onze bewaarfolder:

BOUWSELS, BLOKHUT, OVERDEKT ENTREE
De afmeting van het klompen hok mag niet groter zijn dan 3 m². Blokhutten mogen alleen via ons worden afgenomen en zijn 6m². Voileres, patio’s en overige bouwsels zijn NIET toegestaan. Een party tent is ’s zomers toegestaan, in het winterseizoen dient deze te worden verwijderd.

AFBAKENING/OMHEINING STAANPLAATS
Uw staanplaats mag worden afgezet met beplanting, minimaal 30cm uit het pad, maximaal 180cm hoog. Omheining in verband met huisdieren is toegestaan, echter alleen groen gaas is toegestaan, met een maximale hoogte van 90cm. Deze moet aan de binnenzijde worden geplaatst. Schuttingen zijn niet toegestaan als afbakening.

WATER EN VEILIGHEID
Om de veiligheid van elk levend wezen te waarborgen maken wij u erop attent om
zwembaden, watertonnen, vijvers etc. af te schermen en of af te dekken. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

RIOOL
Voorkom riool verstoppingen. O.a. WATTENSTAAFJES, VET, TAMPONS, GLORIX/VOCHTIGE DOEKJES, breken niet af en mogen niet in het toilet worden door gespoeld!

HUISDIEREN
Huisdieren zoals honden en katten zijn toegestaan.  Mits zij aangelijnd lopen, buiten het park worden uitgelaten en uw staanplaats omheind is. Houdt het blaffen onder controle, ook dit kan overlast veroorzaken.

VERKOOP CHALET/STACARAVAN
Bij verkoop dient u eerst toestemming te vragen bij de parkleiding. Bij verkoop dient u dient u de nieuwe eigenaren eerst voor te stellen bij de parkleiding. Na de voorstel ronde bepalen wij of de koop mag doorgaan. Wij berekenen wij administratiekosten. Voor overige regels zie parkregels. 


SCHOTEL
Schotel en antennes ten behoeve van tv ontvangst mogen alleen verdekt worden opgesteld.


Kieftveen 13
3781 PP Voorthuizen

T 0342 47 18 28
M info@thehap.nl

The Hap Chaletpark logo
Chaletpark The Hap B.V.
Kvk 09027679
BTWnr NL 8046.48165.B01